عنوان آیتم

انتخاب مقصد
تعداد مهمان

اقامتگاه سنتی سرای عامری ها کاشان

(+98) 9134245141
blank
کاشان
خیابان علوی - سرای عامری ها

Tap to call 09134245141
 
رزروهای خاص

توضیحات موارد خاص رزرو را مشخص کنید

ملک مورد نظر خود را انتخاب کنید

توجه داشته باشید که قیمت نهایی فقط بعد از اضافه کردن به لیست نمایش داده میشود

سرویس ها
سرویس اضافه در فاکتور قید نشود
اطلاعات شما
کل مبلغ قابل پرداخت

شب برای هر شب

 

هزینه ها به همراه مالیات
بهای کل سرویس به همراه مالیات
بها کل با حساب مالیات:
به بیعانه نیاز دارد
مانده حساب (بعد از پرداخت بیعانه)