سبد خرید شما خالی می باشد.
0
فیلتر
 
مارنان یکی از پل های تاریخی بر روی زاینده رود و مکان های دیدنی لصفهان است که اطلاعات دقیقی درباره قدمت آن در دست نیست. ساخت این پل را به ادوار متفاوتی نسبت می دهند اما بر اساس شواهد، پل مارنان همزمان با پل شهرستان (دیگر پل دیدنی اصفهان) وجود داشته و راه ارتباطی روستاهای دو سوی زاینده رود بوده است. نام اصلی این پل ماربین است که از واژه مهربین می آید. دلیل این نامگذاری به قرن ها قبل از ظهور زرتشت باز می گردد که مردم به آیین مهرپرستی بودند و معبد مهرپرستان از تمام روستاهای اطراف دیده می شد؛ به همین سبب نام منطقه را مهربین گذاشتند. با احداث پل و تغییر این نام در زبان ساسانی نام ماربین را برای آن برگزیدند و با گذشت زمان این نام به مارنان تغییر پیدا کرد. البته نام های دیگری نیز برای پل وجود دارند که عبارتند از: سرفراز، ماربانان و مادنان.
پل مارنان 1
پل مارنان 2