سبد خرید شما خالی می باشد.
0
  •  این بنا از قرن هشتم هجری تا به حال می لرزد و ویران نشده است.
  • منارجنبان اصفهان در قرن هشتم هجری ساخته شده، بنایی با سقف گنبدی (1) که نشانی شاخص از معماری ایرانی به حساب می آید. در قسمت زیرین سقف و درست در انتهای بنا، گور شیخی به نام عمو عبدالله کارلادان17.5 متر و پهنای شان هم 9 متر است. این بنا یکی از مکان های دیدنی اصفهان است.

    راز لرزان منارجنبان؛ ماجرا از این قرار است که با تکان دادن هر یک از این مناره ها، مناره دیگر هم به وضوح می لرزد و بازدیدکنندگان می توانند تکان خوردن مناره ها را تماشا کنند. در حقیقت با تکان خوردن مناره ها همه ی بنا می لرزد اما اغلب، عموم مردم فکر می کنند که تکان خوردن یک مناره تنها باعث لرزش مناره دیگر می شود.

    این بنای ارزشمند به شماره 349 در سال 1321 هجری در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

  • منارجنبان 3       منارجنبان اصفهان 1       منارجنبان 4